Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilar på parkeringsplats

Nytt parkeringsförbud på Klasrovägen

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

På Klasrovägen i Häggvik kommer ett nytt parkeringsförbud träda i kraft den 1:a april.

I samband med att det VA-arbete som pågått på Klasrovägen i Häggvik avetableras så permanentas parkeringsförbudet på gatan.

Andra regler

Var uppmärksam på övriga generella regler enligt Trafikförordningen. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Läs gärna mer i Transportstyrelsens publikation Stanna och parkera.

På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner. Där finns samtliga bestämmelser gällande parkering i Sollentuna. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.