Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Lovskolan fortsatt succé – vi behöver fler lärare!

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommuns lovskola fortsätter att skörda framgångar. 9 av 10 elever som gått på lovskolans lektioner tycker att det har varit bra för dem. Var tredje elev som läst matematik här har höjt sina betyg. Nu söker man fler lärare.

Lovskolan har arrangerats under samtliga lov med start på påsklovet 2015 och vänder sig till elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte få godkänt betyg i svenska, matematik, engelska eller simning/idrott och hälsa.

Totalt har hittills ca 800 elever gått i lovskolan i Sollentuna. Eleverna själva tycker att de lärt sig mycket, att de har kunnat arbeta ostört och utan stress och att lärarna varit bra. Förutom de vanliga lärarna bistår också en erfaren "stab" med gymnasieungdomar lärarna med individuellt stöd till eleverna. En grupp på ca 20 elever får hjälp av fem eller sex gymnasieungdomar. Och de har fått höga betyg av eleverna:

- ”Jag har lärt mig mycket. Alla lärare och handledarna har varit jätte trevliga och de märks att de vill hjälpa oss men ändå ha roligt.”

- ”Det bästa med lovskolan har nog varit att när man behöver hjälp med sitt arbete så tar det inte alls lång tid tills man får hjälp. Det tycker jag är jätte bra! Jag har lärt mig mycket saker som jag var osäker på och träffat nya vänner och det var roligt!”

- ”Det var ordning och bra stämning och duktiga lärare!”

Utvärdering ger höga betyg

För de elever som gick i lovskolan under vårterminen 2016 visar utvärderingen att 33 procent av dem som hade haft matematik i lovskolan höjde sitt betyg i ämnet, och 47 procent av dem som hade haft simning höjde sitt betyg i idrott och hälsa.

- Men eftersom betygsförändringar inte säger allt, säger huvudansvarig för lovskolan Åsa Liljekvist, man kan ju ha utvecklats mycket även om man inte har höjt sitt betyg – har vi också gjort en utvärdering med elevernas ordinarie lärare. Den visar att 73 procent av lärarna ser en kunskapsmässig förbättring hos eleven som de bedömer är en effekt av lovskolan. 47 procent ser en förbättring i motivation och inställning till skolarbetet hos eleven som de bedömer är en effekt av lovskolan.

Intresserad av att arbeta i lovskolan?

-Nu söker vi fler lärare till lovskolan, i första hand till sportlovet, berättar Åsa Liljekvist. Vi jobbar med matematik, svenska, engelska och svenska som andraspråk i årskurs 6-9. På sportlovet använder vi lokaler på Sofielundsskolan i centrala Sollentuna. Eleverna kommer både från kommunala och fristående skolor i kommunen. 

Till annons för tjänsten

 

Är du skolpersonal i Sollentuna och vill anmäla en elev till sportlovet? Här finner du anmälningsformulär.

 

För mer information, hör av dig till:

Åsa Liljekvist på barn- och utbildningskontoret (huvudansvarig för lovskolan): 579 215 51 eller asa.liljekvist@sollentuna.se

eller: Petter Lindskog på Sofielundsskolan (lovskolans administratör): 073-915 27 59 eller srb293@edu.sollentuna.se.