Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Snickarbälte

Var vaksam på kringresande hantverkare i Sollentuna

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Oseriösa, kringresande hantverkare som reser runt och slår läger i olika kommuner är vanligt när vädret blivit varmare. De erbjuder sig att asfaltera garageuppfarter och att utföra diverse hantverk billigt, men utför undermåliga arbeten eller inga arbeten alls.

Det kommer regelbundet kringresande hantverkare till Stockholmsområdet. Dessa hantverkare reser runt mellan olika kommuner, bland annat Sollentuna kommun, för att hitta tillfälliga arbeten. Hantverkarna gör ett billigt, men undermåligt arbete, eller inget arbete alls. Det förekommer ofta att de vill ha förskottsbetalning på jobbet. Kvaliteten på materialet är ofta dålig och arbetet är sällan fackmannamässigt utfört. Dessutom sker överenskommelsen muntligt och inga papper skrivs. De kräver också betalning i kontanter.

Polisen misstänker att det även förekommer stölder, bedrägerier och miljöbrott i samband med att grupperingarna reser runt i landet. De uppehåller sig ofta på parkeringsplatser eller campingplatser för att sedan åka runt i området och marknadsföra sina tjänster. Personerna är kringresande, och stannar bara kort tid på varje plats där de ställer upp sina husvagnar och husbilar på både privat och kommunal mark utan tillstånd. På platserna där de varit ligger det oftast en stor mängd skräp och miljöfarligt avfall kvar, som kommunen lägger mycket pengar och ett stort antal arbetstimmar på att sanera.

Avfallet kan bestå av allt från gamla kylskåp till avfall från anläggningsarbeten, till exempel träslipers och uppbruten asfalt. Det har också förekommit att camparna förorenat dagvattnet genom att hälla ut sitt tvättvatten i kommunens dagvattennät.

- Vi försöker motverka all form av olovlig bosättning i kommunen. Av erfarenhet vet vi dock att just de oseriösa hantverkarna som kommer på våren, brukar innebära stora olägenheter för kommunen. Vi försöker därför begränsa tillgängligheten för hantverkarna. Vi vill inte att de ska slå sig ner i Sollentuna och önskar att de inte anlitas av privatpersoner. Efter förra årets säsong kunde vi konstatera att vi lade cirka 280 000 kr, vissa år ännu mer, och ett stort antal arbetstimmar, på att sanera de olovliga campingplatserna där hantverkarna hade slagit läger, säger kommunens säkerhetschef Richard Buske.

Sollentuna kommun arbetar träget med att få personer avhysta som bosätter sig i kommunen utan tillstånd, men har också ett ansvar att gripa in om det finns barn med som anses fara illa. Kommunen har dock inte rätt att genomföra avhysningar utan måste först kontakta polisen som identifierar personerna. När det är gjort skickar kommunen en begäran om avhysning till kronofogden, som efter beslut tillsammans med polisen genomför avhysningen.

- Kommunen kraftsamlar för att i ett tidigt skede avhysa samtliga olagliga bosättningar i kommunen. Detta för att minska nedskräpningen och därmed den sanitära olägenheten som det kan leda till. Genom tidigare insatser är det även en förhoppning att vi på sikt ska spara pengar, då personerna väljer att inte bosätta sig i vår kommun. Skattepengar ska gå till kärnverksamhet, inte olovliga bosättning, säger Moa Rasmusson (L) ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Polisens råd inför denna typ av oseriöst beteende:

  • Ta reda på egna referenser på företaget och på utförda arbeten.
  • Kontrollera att telefonnumret går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
  • Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.
  • Teckna ett skriftligt avtal om vad som ska utföras av hantverkaren och vad det kostar. Annars kan det vara svårt att få rätt vid en eventuell tvist i framtiden.
  • Betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. Betala inte kontant – utan till företagskonto.

 

Tänk på att:

Om erbjudandet låter för bra för att vara sant, så är det troligtvis det!

Källa: Sollentuna kommun och polisen.se

Publicerad: 27 mars 2018