Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Beslut taget om att bygga fler hyresrätter i Sollentuna

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige togs beslut om att ge det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga fler hyresrätter i Sollentuna. Det togs även beslut om att skapa en ny organisationsstruktur för kommunens bolag.

Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige togs beslut om att ge det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter. Kommunfullmäktige tog även beslut om en ny organisationsstruktur. Båda dess ärenden var uppe under kommunfullmäktiges sammanträde i november men återremitterades den gången till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Fler bostäder
Sollentuna växer kraftigt. Under de kommande tio åren väntas kommunens befolkning öka med ungefär 15 000 invånare. Behovet av investeringar och underhåll är stort, inte minst när det gäller bostäder och skolor. Sollentuna planerar att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter fram till år 2024. För att frigöra finansiella resurser till nybyggnation av hyresrätter samt till investeringar i bland annat förskolor, skolor och omsorgsfastigheter kommer cirka 2000 av Sollentunahems drygt 6 000 lägenheter att säljas fram till år 2023. På det sättet får Sollentuna kommun även in nya aktörer i kommunen som bidrar med utveckling och underhåll av fastigheterna.

Ny organisationsstruktur
Den nya organisationsstukturen innebär att Sollentunahem delas upp i två bolag. Nuvarande Sollentunahem får ett mer renodlat uppdrag som innebär att de ska fokusera på att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder samtidigt som de bidrar aktivt till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena. Det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter kommer att ansvara för kommunala verksamhetsfastigheter. Bolagens specialisering inom varsitt område innebär effektivare förvaltning och utveckling. Samtidigt skapas en kommunkoncern där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter samt de två befintliga bolagen SOLOM och SEOM som dotterbolag.

Publicerad: 7 januari 2017