Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ärendet om Sollentunahems uppdrag att bygga fler hyresrätter återremitteras

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ärendet om Sollentunahems uppdrag att bygga fler bostäder återremitterades under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige togs ärendet som berör ägardirektivet till AB Sollentunahems om åtgärder för att skapa fler hyresrätter i Sollentuna upp. Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, L, KD), samt C röstade för förslaget medan S, V, SP, MP, SD röstade för att ärendet skulle gå på remiss till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Efter en votering togs beslut om att ärendet återremitteras och tas upp igen på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Även ärendet om att skapa en ny organisationsstruktur för kommunens bolag återremitteras och tas upp för beslut under kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Ytterligare information:
Tidigare nyhet
Informationssida på webben

Publicerad: 17 december 2016