Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Malmparken utvecklas till stadspark

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Som en del i utvecklingen av Västra Tureberg kommer Malmparken bli en mer levande och tillgänglig stadspark och ska fungera som en naturlig mötesplats för Sollentunaborna. Det uppdraget fick kommunledningskontoret under stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde. 

På stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde den fick kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla Malmparken till en stadspark i centrala Tureberg. Parkens innehåll ska vara variationsrikt och multifunktionellt och fungera som en naturlig mötesplats för kringboende, de som arbetar i parkens närhet och Sollentunabor i allmänhet. Det är viktigt att parken upplevs som en trygg och säker plats där människor kan vistas året runt. Malmparken ska vara tillgänglig för alla och innehålla inslag, permanenta eller tillfälliga, som kan attrahera många olika besökare.

- Som ett led i våra ambitioner med att utveckla västra Tureberg är utredningen om Malmparken en mycket central del. Jag ser framemot att följa stadsarkitektens utredning när vi nu gör Malmparken till en stadspark av hög klass. Jag ser även fram emot den medborgardialog vi kommer att genomföra med dem som lever, bor och verkar inom området samt alla andra Sollentunabor som har värdefulla ingångsvärden till parkens utveckling, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I uppdraget för Malmparkens utveckling ingår också att påbörja planeringen för det kvarvarande, obebyggda området intill Tingsrätten. I detta programarbete ska förutsättningarna för att komplettera den pågående utvecklingen som pågår med ett utökat rättscentrum, studentbostäder och bostadsrätter undersökas. Arbetet med Malmparken ska innehålla en aktiv dialog med berörda parter invånare i området, föreningar, företag m.fl.

I området västra Tureberg, där Malmparken ingår, pågår ett omfattande utvecklingsarbete med förnyelse av bebyggelsen för att skapa en mer trivsam och levande stadsmiljö med bostäder, kontor och handel. I området ingår, förutom Malmparken även gamla Sollentunamässan, Malmvägen och kvarteret Tabellen med nya studentbostäder och bostadsrätter. Ambitionen är att bebyggelsen i hela området ska utgöra en naturlig fortsättning på den täta stadsbebyggelsen som uppförs i östra delen av centrum. 

Publicerad: 7 januari 2016