Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Akut asylboende i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Med anledning av den rådande flyktingsituationen har Migrationsverket kontaktat kommuner i länet för att skapa fler akuta asylboenden.  Kommunstyrelsen i Sollentuna tog under gårdagen beslut om att ha beredskap för att upprätta ett boende vid behov.

Sollentuna kommun tog under måndagen beslut om att erbjuda akut asylboende för asylsökande. Migrationsverket har varit i kontakt med länsstyrelser och kommuner runt om i landet för att skapa fler akuta asylboenden som vid en extra ordinär situation kan ställas till Migrationsverkets förfogande.

Ett tillfälligt asylboende är det första boendet i Sverige för många asylsökande, här vistas de asylsökande i tre till sju dygn medan deras asylansökan registreras. När asylansökan är registrerad flyttar de asylsökande till Migrationsverkets ordinarie anläggningsboenden.

- I Europa ser vi nu de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. När människor flyr för sina liv behöver fler hjälpa till. Jag är därför stolt över beslutet som en enig kommunstyrelse tog vid gårdagens sammanträde, att vi nu ska sätta igång arbetet för att öppna ett akut asylboende i Sollentuna. Det är en självklarhet att visa värme och välkomna de människor som kommer hit, oavsett vart i världen deras resa tog sin början, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.


Den lokal som är aktuell är Sollentunahems fastighet på Vespergränd i Norrviken och den kommer att förberedas ifall Migrationsverket begär hjälp med ett tillfälligt asylboende i Sollentuna. Lokalerna kommer då att utrustas med sov- och matplatser och anpassas för gällande brandsäkerhet och utrymningsvägar. Kommunen ansvarar för lokal, logi, mat och personal. Migrationsverket ersätter kommunen för kostnaderna avseende boende, mat och personal.

- Om Migrationsverket ber att kommunen ska ställa upp med platser i beredskap behöver vi några månader för personalrekrytering, iordningsställande och drift, det är viktigt att det blir en bra lösning som håller över tid, säger Kerstin Lidman, socialchef.

Läs mer om stöd och hjälp till flyktingar

Publicerad: 4 november 2015