Till navigation Till innehåll (s)

Koordination Norrort 

Koordination Norrort är en strategisk samverkan mellan Stockholms läns 15 norra kommuner för att stärka det kommunala flyktingmottagandet.

Syftet med samverkan

  • Erfarenhetsutbyte om flyktingmottagande.
  • Gemensam kunskapsutveckling.
  • Driva intressefrågor gemensamt.
  • Utveckla regionalt samarbete om insatser eller projekt.

Målgruppen i samverkan Koordination Norrort är nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd och ensamkommande barn.

Nätverk för personal som arbetar med:

  • Mottagande av nyanlända.
  • Mottagande av ensamkommande barn.
  • Övergripande samordning av integration- och etableringsinsatser.
  • Återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagandet.
  • Bosättning och boendesamordning.

Samverkan finansieras av kommunerna och leds av en samordnare som jobbar i Sollentuna. Samordnaren medverkar i olika beredningsgrupper och samråd med andra myndigheter. Hen anordnar också seminarier och kunskapsträffar för kommunerna.

Kontakt

Josefin Daleskog
Samordnare/strateg
Josefin.daleskog@sollentuna.se
08- 579 233 10