Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Koordination Norrort 

Vi är en strategisk samverkan mellan 15 norra kommuner i Stockholms län. Vårt syfte är att stärka det kommunala flyktingmottagandet.

Detta görs genom

  • Erfarenhetsutbyte om flyktingmottagande.
  • Gemensam kunskapsutveckling.
  • Driva intressefrågor gemensamt.
  • Utveckla regionalt samarbete om insatser eller projekt.

Vår målgrupp är nyanlända vuxna och barn med uppehållstillstånd, samt ensamkommande barn.

Vi driver nätverk för personal som arbetar med

  • Mottagande av nyanlända.
  • Mottagande av ensamkommande barn.
  • Övergripande samordning av integration- och etableringsinsatser.
  • Återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagandet.
  • Bosättning och boendesamordning.

Varje kommun är med och finansierar samverkan. Den leds av en samordnare som jobbar i Sollentuna. Hen deltar i olika beredningsgrupper och samråd, samt anordnar träffar och möten för kommunerna.

Kontakt

Josefin Daleskog
Samordnare/strateg
Josefin.daleskog@sollentuna.se
08- 579 233 10