Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om nämndens samtycke

Vissa rättshandlingar för den som är under 18 år kräver alltid, förutom vårdnadshavarens samtycke, även tillstånd från överförmyndarnämnden. Detta gäller t.ex. underåriga som vill driva egen firma eller då de ska köpa bostad eller ingå skuldförbindelser.

Samtycke behövs om ditt barn ska:

  • Köpa, inteckna eller sälja fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Ansökan om samtycke till åtgärd fast egendom .pdf

  • Låna eller låna ut pengar eller ge understöd åt anhöriga eller andra som står den omyndige nära.

Ansökan om samtycke till placering eller skuldsättning.pdf

  • Bedriva rörelse

Ansökan om samtycke till att bedriva rörelse.pdf

  • Om barnets egendom omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning så krävs nämndens samtycke även då barnet ska köpa aktier eller placera tillgångar på annat sätt än genom vanlig reglerad fondhandel på värdepappersmarknaden.

Ansökan om samtycke till placering med mera.pdf

  • Samtycke om ditt barn är delägare i ett dödsbo. Överförmyndarnämndens ska lämna sitt samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och arvskifte.  Vid dödsboförvaltning gäller samma begränsningar som ovan när del gäller barns möjlighet att ingå avtal som dödsbodelägare.

Ansökan om samtycke till arvskifte .pdf