Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är förälder förmyndare

Om du är förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

 • Överförmyndarspärrade konton

  En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som utbetalats till överförmyndarspärrat konto.

 • Uttag från spärrade konton

  Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

 • Ansök om nämndens samtycke

  Vissa rättshandlingar för den som är under 18 år kräver alltid, förutom vårdnadshavarens samtycke, även tillstånd från överförmyndarnämnden. Detta gäller t.ex. underåriga som vill driva egen firma eller då de ska köpa bostad eller...

 • När du inte kan företräda ditt barn

  I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

 • Kontrollerad eller fri förvaltning & red av barns tillgångar

  Huvudregeln i Sverige är att ett barns tillgångar förvaltas av dess förmyndare (föräldrar) men det finns undantag.