Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till tjänstemännen på överförmyndarenheten och ledamöterna i överförmyndarnämnden.

Kontakt

I Sollentuna är kontaktcenter din första kontaktväg. De ser till att en handläggare ringer upp dig så snart som möjligt.

Politiker i överförmyndarnämnden