Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till tjänstemännen på överförmyndarenheten och ledamöterna i överförmyndarnämnden.

Vid generella frågor kontakta

Öppettider

08.00 - 16.30 måndag till fredag. Lunchstängt 12.00 - 13.00.

Vid pågående ärende

Om du har ett pågående ärende kan du kontakta din handläggare direkt. 

Kontakt

Överförmyndarnämnden

Kontakt