Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till tjänstemännen på överförmyndarenheten och ledamöterna i överförmyndarnämnden.

Öppettider

08.00 - 16.30 måndag till fredag. Lunchstängt 12.00 - 13.00.

Vid frågor kontakta

Oavsett om du har ett pågående ärende eller generella frågor kan du kontakta en av oss handläggare direkt.
Du kan även skicka e-post till vår funktionsbrevlåda ofn@sollentuna.se

Kontakt

Överförmyndarnämnden

Kontakt