Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till tjänstemännen på överförmyndarenheten och ledamöterna i överförmyndarnämnden.

Öppettider

08.00 - 16.30 måndag till fredag. Lunchstängt 12.00 - 13.00.

Vid frågor kontakta

Oavsett om du har ett pågående ärende eller generella frågor kan du kontakta en av oss handläggare direkt.
Du kan även skicka e-post till vår funktionsbrevlåda ofn@sollentuna.se

Kontakt

Överförmyndarnämnden

Kontakt