Till navigation Till innehåll (s)

För god man och förvaltare inför riksdagsvalet

FUB Stockholm är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Som god man och förvaltare kan du hjälpa din huvudman att utnyttja sin rösträtt inför årets val 11 september.

Rösträtten är en av de mest fundamentala rättigheterna i en demokrati. Behörigheten och skyldigheten för ställföreträdaren att bistå sin huvudman när denne utnyttjar sin rösträtt återfinns i dennes förordnande och i Föräldrabalken (FB) 12:2 1 st.

Utdrag ur Valutredningens betänkande, december 2021: 

  • Det är en given utgångspunkt att alla väljare ska ges så jämbördiga förutsättningar som möjligt att kunna utnyttja rätten att rösta.
  • Det ankommer på gode män och förvaltare att (…) så långt möjligt hjälpa den enskilde att kunna utnyttja sin rösträtt; det vill säga detta är en uppgift som ligger inom godmanskapet och förvaltarskapet även om det inte uttryckligen framgår av tingsrättens förordnande.

Vem har rösträtt?

  • Sedan 1989, har alla personer över 18 år som är svenska medborgare rätt att rösta i riksdagsvalet.
  • Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och som är folkbokförd i kommunen och regionen.
  • Även medborgare i något annat land eller statslös, som har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i kommunen eller regionen har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige.

Hur kan du hjälpa din huvudman att kunna utnyttja sin rösträtt?

Du kan hjälpa din huvudman att hitta information på lättläst språk. 8 sidor har sammanställt länkar med lättläst information från Valmyndigheten, regeringen, SR, UR, SVT och riksdagspartierna: Jag vill gå till sammanställningen

  • Du kan ladda ned: ”Dags att rösta – Valskola 2022” på lättläst språk och gå igenom den med din huvudman  

Jag vill ladda ned "Dags att rösta"

  • Du kan i god tid inför valet försäkra dig om att din huvudman kommer att få stöd att rösta på det sätt hen önskar. Det kan handla t.ex. om att söka ledsagningsinsatsen, prata med gruppboendet, eller anmäl behov av ambulerande röstmottagare.

Jag vill läsa mer på FUB:s hemsida