Till navigation Till innehåll (s)

Krav på samtycke

Vissa saker får du som god man eller förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först.

Enligt lag är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat vara följande åtgärder:

  • Uttag av spärrade medel
  • Köp av aktier 
  • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
  • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
  • Utlåning av huvudmannens tillgångar
  • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
  • Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  • Upptagande av lån för huvudmannen – även när huvudmannens egendom ska ställas som säkerhet för lån
  • Låta huvudmannen driva rörelse som medför bokföringsskyldighet