Till navigation Till innehåll (s)

Valter – e-tjänst för dig som god man och förvaltare

Lämna in din årsräkning digitalt, bokför inkomster och utgifter och ansök om tillstånd.

Överförmyndarenheten kan nu erbjuda dig som har uppdrag som god man eller förvaltare möjligheten att använda e-tjänsten Valter. Via e-tjänsten kan du

  • Lämna in din årsräkning digitalt
  • Bokföra inkomster och utgifter
  • Ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd såsom uttagstillstånd och samtycke till försäljning av fastighet

Du loggar in i Valter genom att använda Bank-ID. När du loggat in kan du se dina huvudmän och vilka redovisningar du behöver skicka in.

OBS! Valter fungerar inte med Internet Explorer, använd istället Google Chrome

E-tjänst

Inloggning till Valter

Användarmanual för Valter.pdf

Enligt lag är du som god man eller förvaltare skyldig att föra löpande räkenskaper för din huvudman. Vi rekommenderar att du använder Valter för att registrera de löpande inkomster och utgifter din huvudman har under året. Det blir då betydligt enklare att upprätta årsräkningen eftersom alla transaktioner redan har bokförts.

Årsräkningar via Valter prioriteras

Vi kommer att fortsätta granska kompletta årsräkningar i den datumordning de inkommit men vid vår granskning kommer vi att prioritera de årsräkningar som lämnats in via Valter. Om du lämnar in en komplett och korrekt årsräkning via e-tjänsten kommer du få din årsräkning granskad med förtur och därmed få arvode snabbare.

Instruktionsfilmer Valter

Här nedan hittar du instruktionsfilmer om hur du använder Valter.

Introduktion och inloggning

Introduktion

Redovisning i Valter

Redovisning

Att föra löpande räkenskaper

Löpande räkenskaper

Frågor

Kontaktuppgifter