Till navigation Till innehåll (s)

För dig som får en god man

Här kan du läsa vad det innebär att få en god man och vad denna ska hjälpa dig med. Informationen är tillgänglig på olika språk.

Engelska (English)

Arabiska (العربية)

Dari (دری)

Sydkurdiska (Sorani) (سۆرانی)

Farsi (فارسی)

Tigrinja (ትግርኛ)

Somaliska (af-Soomaali)

Vad gör en god man?

Information till dig som kommer ensam till Sverige

Du, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan en förälder eller annan vuxen som kan företräda dig, ska få en god man. En god man kan vara man eller kvinna och är den vuxna person som företräder och hjälper dig i kontakten med myndigheter. En god man arbetar för att du ska få det du behöver och har rätt till.

Vem arbetar min gode man för?

Gode mannen är inte anställd av Migrationsverket, kommunen eller någon annan myndighet. Gode mannen ska hjälpa dig och bevaka dina intressen.

Vilka uppgifter har gode mannen?

 • Ha kontakt med den jurist (”offentligt biträde”) som sköter ditt asylärende och med Migrationsverket
 • Se till att du får ett tryggt och bra ställe att bo på
 • Se till att du skrivs in i skolan och att du har det bra där
 • Se till att du får ett LMA-kort
 • Ansöka om bidrag som du kan har rätt till
 • Vara med på möten med socialtjänst, skola, Migrationsverket, offentligt biträde med flera
 • Besluta i frågor kring din hälso-, sjuk- och tandvård och om din ekonomi
 • Hjälpa dig att hålla kontakten med din familj

Vilka uppgifter har gode mannen inte något ansvar över?

 • Att försörja dig med pengar eller mat
 • Den dagliga omvårdnaden och tillsynen
 • Aktiviteter och läxläsning
 • Att skjutsa dig till och från fritidsaktiviteter och möten med Migrationsverket, socialsekreteraren med flera

Överförmyndarnämnden är en myndighet som beslutar om gode män. Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby ansvarar för alla gode män till ensamkommande barn i dessa kommuner.