Till navigation Till innehåll (s)

Bli god man eller förvaltare 

Vill du göra en insats för personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som han eller hon har.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. 

För att försäkra oss om att alla våra gode män och förvaltare är lämpliga görs registerkontroller innan de förordnas. Kontrollerna görs hos Kronofogden socialtjänsten samt i Polisens belastningsregister.

Ett ideellt uppdrag

Som god man eller förvaltare gör du en stor insats för en medmänniska som av olika anledningar inte själv klarar av sina angelägenheter. Enligt lag så har ställföreträdare rätt till en skälig ersättning för det arbete som läggs ned inom uppdragets ram. Observera att som god man är du inte anställd av kommunen utan det är ett civilrättsligt avtal mellan dig och huvudmannen. 

Så blir du god man

  1. Genomför utbildningen Intressebevakaren. Här behöver du BankID för att skapa ett konto.  
  2. Fyll i: Ansökan om att bli god man eller förvaltare
  3. Skicka din ansökan till overformyndarnamnden@sollentuna.se

Vad händer sen? 

Vi kommer att ta del av din ansökan och kalla dig till en kortare intervju om du är lämplig för uppdraget.