Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Tureberg, vinter, centrum, ungdom

Bli god man eller förvaltare 

Vill du göra en insats för personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp? Gör någons vardag lite enklare - bli god man!

För dig som är god man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämden har nu lanserat en ny rekryteringsportal, Recruto.

Om du vill få förfrågningar från oss om nya uppdrag måste du alltså registrera dig i här:

Registrera mig i Recruto

Detta behöver du göra senast den 4 december.
Nämnden kommer från och med den 7 december börja lägga ut annonser om nya uppdrag för ensamkommande barn via Recruto.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som hen har.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag. Till exempel behöver du vara självständig och ha en förmåga att sätta gränser och kunna hantera kravfyllda situationer. Du behöver även ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. 

För att försäkra oss om att alla våra gode män och förvaltare är lämpliga görs registerkontroller innan de förordnas. Kontrollerna görs hos Kronofogden, socialtjänsten och i Polisens belastningsregister.

Ett ideellt uppdrag

Som god man eller förvaltare gör du en stor insats för en medmänniska som av olika anledningar inte själv klarar av sina angelägenheter. Enligt lag så har ställföreträdare rätt till en skälig ersättning för det arbete som läggs ned inom uppdragets ram. Observera att som god man är du inte anställd av kommunen utan det är ett civilrättsligt avtal mellan dig och huvudmannen. 

Anmäl dig som god man

För dig som vill bli god man i allmänhet

För att bli god man hos oss  behöver du anmäla dig på den här länken:

Anmälan god man

För dig som endast vill bli god man för en närstående

Om du endast vill bli god man för en anhörig/närstående ska du i blanketten "ansökan/anmälan om god man/förvaltare",  ange dina uppgifter under "eventuellt förslag på god man/förvaltare". 

Anmälan eller ansökan om god man eller förvaltare

Vad händer sen?

Om vi väljer att gå vidare med din ansökan kommer vi att boka in dig till en webbutbildning med efterföljande test. Efter genomförd utbildning skickar du intyg med godkänt resultat. Därefter kommer vi att kalla dig till intervju. All kommunikation med oss kommer att ske via e-post, kontrollera därför din inkorg regelbundet.