Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter som rör godmanskap och förvaltarskap

Här kan du ansöka och anmäla för olika typer av ställföreträdarskap. Du kan även se blankett för årsredovisning och förteckning med mera.

Här finner du även ansökningsblanketter för olika åtgärder som kräver överförmyndarnämndens tillstånd samt begäran om upphörande av ställföreträdarskap och entledigande från uppdraget.

Obs! Viktigt att du laddar ner och sparar blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. 

Länkar

SKLs riktlinjer för arvode

SKLs cirkulär om anmälningsskyldighet

Registrera bankkonto som du önskar att arvode sätts in på