Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter som rör godmanskap och förvaltarskap 

Här hittar du blanketter för ansökan/anmälan för olika typer av ställföreträdarskap samt blanketter för förteckning, redogörelse samt årsredovisning av uppdraget mm.

Här finner du även ansökningsblanketter för olika åtgärder som kräver överförmyndarnämndens tillstånd samt begäran om upphörande av ställföreträdarskap och entledigande från uppdraget.

Obs! Viktigt att du laddar ner och sparar blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. 

Länkar

SKLs riktlinjer för arvode

SKLs cirkulär om anmälningsskyldighet

Registrera bankkonto som du önskar att arvode sätts in på