Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för föräldrar till omyndiga barn 

Blanketter för förteckning och redovisning av ditt barns tillgångar. Här finner du även ansökningsblanketter för olika åtgärder som kräver överförmyndarnämndens tillstånd samt när det behöver utses en särskild god man för ditt barn.