Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer vid besök

På grund av covid-19 vill vi förtydliga våra rekommendationer vid ställföreträdares besök av huvudmän.

På grund av smittrisk i samband med besök hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande försiktighetsåtgärder i samband med corona.

Om besök inte går att genomföra till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan personliga besök ersättas med alternativa kontaktvägar, exempelvis telefonsamtal. Det innebär att telefonkontakt eller andra kontaktvägar kommer att jämställas med personligt besök.