Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Inlämning av handlingar samt besök till oss 

Så kan du lämna handlingar. Och info kring besök till oss.

Du kan lämna handlingar på följande sätt

  • Via e-post till ofn@sollentuna.se
  • Eller via post till:
    Överförmyndarenheten
    Sollentuna kommun
    191 86 Sollentuna

Besök till oss

Överförmyndarnämnden tar för närvarande inte emot besök.