Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 2020

Nu är 2020 slut och det är dags för dig att lämna årsräkningen för föregående år senast den 28 februari 2021. Nedan har du information och blanketter för ifyllande av årsredovisning. OBS! De ifyllbara årsräkningarna behöver du ladda ned till din dator för att de ska fungera optimalt.

Gode män och förvaltare

Årsräkningsblankett

Redogörelseblankett

Anvisningar

Checklista - Normalgranskning

Checklista - Djupgranskning

Ifyllbar årsräkning i pdf

Årsräkning i Excelformat


Förmyndare

Årsräkning - barn

Anvisningar - barn