Till navigation Till innehåll (s)

Coronaviruset - Stöd och information 

Vill du prata med någon? Vi erbjuder stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning med anledning av coronaviruset.

Stödtelefon

  • Känner du dig orolig, ensam eller har frågor om coronaviruset?
  • Behöver du någon att prata med i rådande situation?
  • Ring till 08-579 215 60
    Måndag till fredag kl. 09.00-16.00 (stängt 12.00-13.00)

Personerna som svarar i telefonen är Kajsa Undin och Natalie Alrenius som arbetar med anhörigstöd i kommunen. De har god kännedom om kommunens omsorg och samhällets funktioner för äldre och personer med funktionsnedsättning, samt erfarenhet av stödjande samtal.

Välkommen att ringa till oss!

Digital anhöriggrupp

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) anordnar digitala träffar varje dag för dig om är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Under träffarna har du möjlighet att dela med dig av dina tankar och utbyta erfarenhet med de andra deltagarna.

Anmälan och mer information på NKA:s webbplats

Frågor och svar samt information kring verksamheter

Vård, omsorg och socialtjänst