Till navigation Till innehåll (s)

Resor och parkeringstillstånd

Här hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, servicelinjen, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om turbundna resor för barn och unga.

 • Färdtjänst

  Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Turbundna resor för barn och unga

  Barn eller ungdomar som har svårt att ta sig till och från korttidsvistelse eller korttidstillsyn kan ansöka om turbundna resor.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Om du har stora svårigheter med att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om ett speciellt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Servicelinjen

  På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och du kan använda den vanliga SL-biljetten.

 • Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.