Till navigation Till innehåll (s)

Resor och parkeringstillstånd 

Information om färdtjänst, riksfärdtjänst, servicelinjen, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om turbundna resor för barn och unga.

 • Omsorg & Stöd

  Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Omsorg & Stöd

  Färdtjänst

  Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Omsorg & Stöd

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.

 • Omsorg & Stöd

  Turbundna resor för barn och unga

  För barn eller ungdomar som har svårt att på egen hand ta sig till och från korttidsvistelse eller korttidstillsyn kan ansöka om turbundna resor.

 • Omsorg & Stöd

  Servicelinjen

  På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och den vanliga SL-biljetten gäller.