Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Omsorg - Ledsagarservice 

Sollentuna Omsorg erbjuder insatser till just dig som bor i Sollentuna, vår utgångspunkt är din vardag, dina rutiner och dina önskemål. 

Vår inriktning är

Vi tycker att en lokalt förankrad hemtjänst med personal som bor i närområdet har bättre förutsättningar att tillgodose sina kunders behov. Vi finns nära till hands och har god kännedom om den lokala miljön.

Vår personal

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom området, tillgodosedd med relevant utbildning/fortbildning.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Våra insatser är utformade efter individuella behov och är skräddarsydda efter dina önskemål och intressen. Personlig tillämplighet spelar en stor roll när det gäller valet av din kontaktperson.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Ett första möte bokas med dig, din tilltänkta kontaktperson (som utför insatserna) och verksamhetschefen. Under detta möte går vi igenom de beviljade insatserna. Vi pratar om dina vanor och dina önskemål, därefter skapar vi tillsammans ett skriftligt dokument som kallas genomförandeplan. Vi garanterar att planen utformas
enligt dina önskemål.

I övrigt vill vi lova dig

Sollentuna Omsorg tillämpar Lean filosofi i sitt dagliga arbete. Lean filosofi grundades i Japan och går ut på ett förhållningssätt där man ägnar sig mindre åt saker som inte är direkt nytta för kunden och förenklar det dagliga arbetet. Bra flyt i arbetet ska leda till ökad kvalitet, nöjdare kunder och mindre stressad personal.

Språk

Vi kan tillgodose behovet av personal som talar andra språk.

Länkar 

Sollentuna Omsorgs webbplats