Till navigation Till innehåll (s)

KMK Omsorg - Ledsagarservice 

KMK Omsorgs inriktning är att erbjuda dig omsorg av bästa kvalitet och därför ska du känna dig trygg och säker med oss som utförare. 

Vår inriktning är

Vi är öppna och flexibla i vårt arbetssätt och dina behov kommer alltid att stå i fokus. Humanistisk människosyn, bra bemötande och professionellt förhållningssätt är ledstjärnor i vårt arbete.

Vår personal

Vi har mycket kompetent personal med lång erfarenhet av socialt arbete. Vår personalstyrka består av utbildade socionomer, beteendevetare, pedagog, behandlingsassistenter. Vi utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda och det genomsyrar vårt arbete.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Vi utgår ifrån din rätt till självbestämmande och integritet. Vi kommer tillsammans med dig att utforma en handlingsplan som har utgångspunkt i dina personliga behov. Vi sätter dina önskemål främst och det är du som bestämmer vilken hjälp du behöver samt hur och när du vill ha den.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Då vi börjar med din insats kommer vi tillsammans med dig att prata om dina önskemål, intressen och vanor och därefter planera och genomföra aktiviteter. Det är viktigt att du känner att du är med och påverkar planeringen. Personalens roll är att ge förslag, motivera och uppmuntra dig.

I övrigt vill vi lova dig

Vi kommer att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att leva ett meningsfullt liv.

Språk

All personal talar svenska och många av oss är flerspråkiga.

Länkar

KMK Omsorgs webbplats