Till navigation Till innehåll (s)

Funkisgruppen - Ledsagarservice 

Som kund hos oss är det du som ”äger dina timmar”. 

Vår inriktning är

Som kund hos oss är det du som ”äger dina timmar”. Vårt arbete bygger på vår värdegrund, som uttrycks i värdeorden Professionellt, Ansvarsfullt, Respektfullt och Tydligt, samt på vår humanistiska människosyn. Med detta arbetssätt kan du
vara säker på att allt vårt arbete sker utifrån dina behov och önskemål – i enlighet med beställda insatser. På Funkisgruppen har vi stor erfarenhet av bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, epilepsi, trotssyndrom och social fobi.

Vår personal

Funkisgruppen lägger stor vikt vid att hitta rätt personal till respektive kund. Vi strävar efter att all personal ska ha revelvant utbildning och erfarenhet för uppdraget. På Funkisgruppen är personalkontinuiteten hög. Vår personal är mycket kultur-, fritids- och/eller sportintresserade och vi håller oss uppdaterade om aktuella aktiviteter i närområdet. Vi har en fastställd utbildningsplan inom företaget som all personal följer.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Då vi lägger stor vikt vid att ledsagningen utförs som du vill får du som kund en kontaktperson som är ansvarig för din insats. Det är denna som även är din ledsagare. Tillsammans planerar ni var, när och hur ledsagningen ska genomföras. Ni har regelbundna avstämningsmöten och skulle samarbetet inte fungera får du självklart byta kontaktperson.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

I anslutning till att en ny kund påbörjar en insats hos Funkisgruppen bokas ett möte där en individuell planering upprättas. På mötet deltar Funkisgruppens samordnare, kunden och/eller dennes företrädare. Syftet är att planera och dokumentera hur insatsen ska genomföras och följas upp. Den individuella planeringen utmynnar i att en genomförandeplan upprättas. Därefter planerar du och din kontaktperson din insats så att du får din ledsagning var, när och hur du vill. Hos oss ”äger du” dina timmar och vårt stöd grundar sig på respekt för din integritet och självbestämmande.

I övrigt vill vi lova dig

Vi garanterar dig en verksamhet som möter dina behov och önskemål och vi erbjuder närhet och tillgänglighet för alla våra kunder och medarbetare.

Språk

Svenska, teckenspråk, engelska, serbokroatiska, persiska, somaliska och arabiska. Vi rekryterar personal utifrån övriga språkbehov.

Länkar

Funkisgruppens webbplats