Till navigation Till innehåll (s)

1a aktiva valet - Ledsagarservice 

Vi finns för dig som har blivit beviljad ledsagarservice oavsett ålder. Vi har särskild kompetens inom psykiatri och missbruk och barn med ADHD och Autism.

Vår personal

All personal har en grundutbildning som är undersköterska samt flera års yrkeserfarenhet inom funktionsnedsättning. Vi har fasta personalgrupper som arbetar utifrån fasta scheman vilket medför att Du oftast träffar samma personal.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Du berättar för oss när och hur du vill ha din ledsagning och vi planerar. Är du under 18 år lyssnar vi självklart på dina önskemål och behov.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Utifrån dina önskemål och behov upprättar vi en genomförandeplan som beskriver hur, när och av vem din ledsagning ska utföras. Den planen ändras om dina behov förändras. Även barnen är delaktiga i upprättande av genomförandeplanen och måste få säga sitt tillsammans med vårdnadshavare.

I övrigt vill vi lova dig

Vi lovar dig:

  • Att du får träffa professionell personal 
  • Att du är delaktig och har inflytande i hur dina insatser ska utföras.
  • Att vi planerar vår verksamhet utifrån dina önskemål och behov

Språk

Svenska, Engelska, Spanska, Kurdiska, Persiska, Arabiska, Ryska och Turkiska.

Länkar

1a aktiva valets webbplats