Till navigation Till innehåll (s)

Adela Omsorg - Ledsagarservice 

Vi hjälper Dig på det sätt Du önskar utifrån dina önskemål och ditt funktionshinder! 

Vår inriktning är

Personalen har många års erfarenhet och Du får hjälp av den personal Du känner Dig trygg med och har förtroende för! Vi finns för Dig och använder metod och hjälpmedel utifrån vad som är aktuellt för just Dig!

Vår personal

Det är samma personal som återkommer och finns för Dig! Personal har många års erfarenhet, de är utbildade undersköterskor/vårdbiträden/ mentalskötare. Vi utgår alltid från ”alla människors lika värde” och det mynnar fram i ”Trygg Omsorg på Dina villkor”

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Vi träffas, går igenom vilken hjälp Du ska få: HUR du vill att insatserna ska utföras samt vilka tider, och dagar. Vi jobbar sedan utifrån det och efter 2 månader går vi igenom allt med Dig för att se hur det fungerar, önskemål om förändringar med mera.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Vi går igenom dina insatser och pratar om vilka dagar, tider du önskar hjälpen och jobbar sedan utifrån det.

I övrigt vill vi lova dig

”Trygg Omsorg på Dina villkor”.

Språk

All personal pratar svenska och vi har även personal som kan persiska, polska, spanska, turkiska med flera.

Länkar

Adela Omsorgs webbplats