Till navigation Till innehåll (s)

AB SOLOM - Ledsagarservice 

Vi är den kommunala utföraren till barn/ungdomar och vuxna. 

Vår inriktning är

Vi erbjuder dig stöd som möjliggör för dig att planera för ett eget aktivt kultur och fritidsliv samt möjlighet att komma ut i samhällslivet tillsammans med en person utanför familjekretsen. Vi har en bred kompetens när det gäller olika funktionsnedsättningar.

Vår personal

I samråd med dig rekryterar och anställer vi personal. Vi har tydliga anställningsrutiner och introduktioner samt ser till att ledsagaren får kompetensutveckling utifrån bedömt behov. Ledsagaren måste vara ansvarsfull och pålitlig. Att arbeta som ledsagare innebär ett stort förtroende. Ledsagaren har tystnadsplikt. AB SOLOM har ansvarsförsäkringar för ledsagaren.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Du och den anställde har stor frihet att utforma ledsagningen för dig på bästa sätt både när det gäller innehåll och tidpunkt. Du kan själv med god framförhållning boka eller ändra tid i samråd med ledsagaren.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Tillsammans med dig går vi igenom biståndsbeslutet och gör i samverkan med dig en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras på bästa sätt. Planen revideras vid behov eller minst två gånger per år.

I övrigt vill vi lova dig

Vi arbetar för att du ska bli mer än nöjd och uppleva att vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande.

Språk

Efter behov försöker vi tillgodose önskemål gällande språk och alternativ kommunikation.

Länkar

AB SOLOMs webbplats