Till navigation Till innehåll (s)

Kura omsorg - Ledsagarservice 

Vi som organisation har 10 års samlad erfarenhet av olika delar av assistans och funktionsnedsättningar och diagnoser och utför alla typer av uppdrag. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och värdigt liv där samarbete och gemenskap är värdefulla ledord. Vi arbetar efter våra kärnvärden som är: ärlighet, närhet, glädje, samarbete och engagemang i uppdraget med ledsagarservice.

Vi som organisation har 10 års samlad erfarenhet av olika delar av assistans och
funktionsnedsättningar och diagnoser och utför alla typer av uppdrag. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Vår personal

All anställd personal har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra en säker, trygg och komplett insats. Vår långvariga kompetens kring olika funktionsnedsättningar och hjälpbehov som är kopplade till nedsättningen möjliggör en kontinuitet och stabilt utförande av insatsen som ledsagning.

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Du som kund får ett skräddarsytt team av ledsagare som skall tillgodose dina specifika behov och är anställda utifrån ditt unika behov som berör din ledsagning. Du som enskild eller dina anhöriga/god man/förvaltare har möjlighet och rätt att vara så delaktig som är möjligt utifrån din eller deras önskan. Inflytande ges kring bemanning, utformande av insats samt övriga frågor som kan uppkomma i samband med utförandet.

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Vi utgår ifrån biståndsbeslutet och intresse som finns hos dig som enskild kunden i samråd med anhöriga/god man/förvaltare. I genomförandeplanen skrivs även in hur ofta vi ska träffa dig som kund och hur du vill att vi följer upp den insats du har rätt till.
Du har en egen kundansvarig och löneadministratör knuten till dig vilket stärker tryggheten och närheten i relationen mellan dig och oss som anordnare av din beviljade insats.

Språk

Kurdiska och arabiska- talas av personal som hjälper den enskilde i det dagliga arbetet.
Bosniska, kroatisk, serbiska - talas av vår ena jurist som är våra kunder behjälpliga vid behov.
Engelska behärskas av all personal.

I övrigt vill vi lova dig

Vi vill göra skillnad för dig genom ord, handling och insikt om dina behov och önskemål.

Länkar

Kura Omsorgs webbplats