Till navigation Till innehåll (s)

Utvecklingspedagogik Sverige AB

Ta del av av företagets egna presentation.

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder en aktiv fritid i små grupper med goda vuxenförebilder. Personalen arbetar både i skola och på fritids vilket skapar trygghet och förutsägbarhet. Vi har god kunskap om autism och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Våra målgrupper

  • Utvecklingsstörning
  • Autism
  • Autismliknande tillstånd

Vad vill vi?

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder en aktiv och meningsfull fritid med ungdomarnas självbestämmande i fokus. Vi lägger stor vikt vid social gemenskap, aktiviteter och självständighet för att utveckla ungdomarnas förmågor och stärka deras självkänsla.

Hur arbetar vi?

Verksamheten har en tydlig och förutsägbar struktur. Vi arbetar lågaffektivt samtidigt som vi motiverar ungdomarna att prova nya aktiviteter. Insatserna anpassas utifrån varje deltagares förutsättningar och intressen.

Våra verksamheter

Häggvik Fritid

Häggvik Fritid erbjuder aktiviteter som att måla, skapa, baka, tvärgruppsaktiviteter som musikframträdanden samt utflykter. Vi använder även vårt egna gym och bassäng för aktiviteter. Inom gångavstånd finns bibliotek, simbassäng, fotbollsplan, skridskobana samt grönområden. Fritidsgrupperna har tillgång till musik-, bild-, slöjd- och idrottssal samt fritidsrum.

Åldersgrupp

  • 16-20 år

Webbplats

Häggvik Fritid

Sveden Fritid

Ungdomarna målar, skapar, spela spel, testar nya sporter på idrottslyftet samt åker på utflykter. Inom gångavstånd finns bibliotek, simbassäng, fotbollsplan, skridskobana och grönområden. Fritidsgrupperna har tillgång till musik-, bild-, slöjd- och idrottssal samt fritidsrum.

Åldersgrupp

  • 13-16 år

Webbplats

Sveden Fritid