Till navigation Till innehåll (s)

Livis omsorg - Boendestöd 

Sedan 2017 har Livis Omsorg arbetat utefter samma värderingar; att erbjuda en enklare vardag. Boendestöd ska utformas efter dina behov och möjligheter.

Kontakt

08- 400 25 447

Jungfrugatan 13 i Stockholm 

Livis omsorgs webbplats      

Om oss

Genom ett långsiktigt samarbete kommer vi att lära känna dig, dina behov och veta hur vi på bästa sätt kan finnas där för dig och göra vardagen lite enklare, lite bättre och lite mer flexibel. Våra värderingar genomsyras av tron på människan och ett stort kundfokus. Livis omsorgs uppgift är att följa dina behov och vara din stödjande hand. Vårt förhållningssätt är att visa respekt och ge trygghet. Vi värnar om ditt privatliv och integritet. Vi ger dig möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån helhetssyn. Vi stödjer dina beslut i det livet du väljer att leva.

Arbetssätt

Det huvudsakliga målet för våra insatser är att du som kund med vårt stöd kan leva som andra. I vårt arbete använder vi olika arbetssätt och olika metoder för att uppnå målet.

Salutogent arbetssätt

Ledande i vårt arbete är ett salutogent arbetssätt. Salutogent arbetssätt betyder att vi har fokus på det som är friskt och fungerar.

Vi arbetar också utifrån KASAM - känsla av sammanhang, Motiverande samtalsmetod (MI),  och lågaffektivt bemötande.

Lämna synpunkter och klagomål

Verksamheten har utarbetade rutiner för att hantera synpunkter och klagomål och kunden informeras om dessa när insatserna ska påbörjas. Synpunkter och klagomål lämnas både skriftligt och muntligt. En blankett finns framtagen för detta och finns tillgänglig i allmänna utrymmen hos verksamheten och hos kunden samt via vår hemsida. Blanketten lämnas till verksamhetschef eller till kontaktperson.

Kontinuitet när det gäller personal och tider

Vår personal har olika yrkesbakgrund, lång arbetslivserfarenhet och hög kompetens. Personal deltar kontinuerligt i olika kurser och utbildningar. Vår målsättning är att du som kund ska få samma personal som kommer hem till dig.

Övrig information

Vi planerar utförandet av stödet tillsammans med dig och din närstående om du vill. Vi formulerar därefter en genomförandeplan där vi beskriver dina målsättningar och önskemål om hur stödet ska utformas.

Välkommen!