Till navigation Till innehåll (s)

Funkisgruppen - Boendestöd 

Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Kontakt

08-522 501 60

Funkisgruppens webbplats

Om oss

Funkisgruppens boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Funkisgruppen har ditt bästa i fokus och du kan planera dina beviljade timmar utifrån dina önskemål. Vi tar också stor hänsyn till dina önskemål gällande personal.

Arbetssätt

På Funkisgruppen används Motiverande samtal och aktivitetspedagogiken Learning by doing. Vi tränar på verkliga situationer med dig för att du ska klara av utmaningar i vardagen. Som komplement använder vi metoden Plan-Do-Check-Act för att se om de aktiviteter vi har planerat och genomfört tillsammans har hjälpt dig på ett bra sätt i din vardag.

Språk

Vi anställer utifrån de språkbehov som efterfrågas.