Till navigation Till innehåll (s)

TeaM NaMi - Boendestöd 

Ej längre valbara.

Ej valbara

Team NaMi är inte längre valbara i kommunen. För mer information kontakta von@sollentuna.se

Vår inriktning är

Team NaMi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och goda livsvillkor. Vår målgrupp är personer i alla åldrar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vi ser kommunikation som en grundläggande del i vårt arbete, speciellt i omsorgen av personer med funktionsnedsättning då dessa personer kan ha svårt att ta till sig information och att uttrycka sig vilket ofta leder till en förhandlingssituation. Ömsesidig förståelse är ett grundläggande behov hos alla människor och att genom språklig kommunikation bli bekräftade och förstådda är en förutsättning för fungerande kommunikation. I arbetet med målgruppen handlar vardagen mycket om att förhandla fram det bästa alternativet i olika situationer vilket hjälps av ömsesidig förståelse.

Vår personal

Vår personal består av boendestödjare med bred erfarenhet av socialt arbete och de är utbildade socionomer, mentalskötare, undersköterskor och behandlingsassistenter. Då insatsen utformas är det viktigt att vi finner rätt ledsagare till just dig så att du kan få det stöd du behöver för att leva ett självständigt liv där dina önskemål styr utformningen. 

Vi lovar att du på det här sättet kan påverka hur och när din insats ska genomföras

Vi utformar ett individuellt anpassat stöd just för dig, dina anhöriga eller företrädare utifrån era förutsättningar, möjligheter samt intressen och stödet ges på ett sådant sätt att det stärker och utvecklar din personliga förmåga. Insatsen planeras alltid tillsammans med dig som kund för att ge dig den avlösning som fungerar bäst för dig. 

Så här kommer vi att planera din insats tillsammans med dig

Vid vårt första möte träffar vi dig som kund och eventuella företrädare och tillsammans går vi igenom biståndsbeslutet tar fram en genomförandeplan som beskriver insatserna och annat som kan vara viktigt för en lyckad insats. Vid detta möte lyssnar vi till dina önskemål kring utförandet och vad du har för önskemål kring den avlösare som ska utses. Om vi inte redan har en avlösare som passar just dina önskemål så rekryterar vi någon som har rätt profil. Därefter följer vi upp hur det går med insatsen och hur personalen fungerar i sammanhanget. 

Språk

Vår personal har kompetens inom bland annat finska, somaliska, turkiska, tigrinja, persiska och arabiska samt teckenspråk. 

Länkar

TeaM NaMis webbplats