Till navigation Till innehåll (s)

InDies LSS AB 

InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism

Kontakt

0737688565

InDies omsorgs webbplats

Om oss

InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism. Tillsammans skapar vi ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället och förutsättningar till personlig utveckling.

Vår inriktning är

Vi har en salutogen värdegrund vilket innebär att vi arbetar hälsobefrämjande det vill säga vi ser möjligheter och inte hinder. Grunden i det dagliga arbetet är samarbetsrelationen med dig. Målet är att du ska känna att du är värdefull, delaktig, och behövd.

Hur arbetar vi

För att säkerställa att du får den bästa kvaliteten när du väljer oss så upprättar vi en genomförande plan som sedan följs upp minst två ggr/år. Det garanterar att du uppnår varaktighet, struktur och insats på rätt sätt.

Våra verksamheter

Solstrålen, en mötesplats för alla. Vi har ett deltagarråd som planerar innehållet i verksamheten. Vi genomför resor och aktiviteter. T ex. Vinterresa till Sälen, klättergrupp, innebandy, kryssningar och mycket mer. Vi finns i Norrviken på Sjöängsvägen 21.