Till navigation Till innehåll (s)

Nytida

Kontakt, info om oss och våra verksamheter. Det som står på sidan är från företaget.

Bruket 

Målgrupper

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Kontakt

Telefon: 072-5847064

E-post: anna.arrelov@nytida.se

WebbplatsBesöksadress: Mallslingan 9

Vilka är vi?

Nytida har bedrivit daglig verksamhet sedan 1960. Personalen får kontinuerlig fortbildning inom Lära (Ambeas utbildningsföretag). Inom Nytida kan du välja mellan flera olika verksamheter och prova många olika arbetsuppgifter.

Vad vill vi?

Brukets dagliga verksamhet vänder sig till ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom. Vi vill på Bruket ge våra arbetstagare stimulans, gemenskap och en meningsfull vardag. Samtidigt som arbetsträningen ska hjälpa arbetstagarna att bli allt mer självständig och utveckla dina förmågor som i vissa fall kan leda till praktik eller arbete.

Vi erbjuder stöd med att skapa rutiner i det dagliga arbetet genom tydliggörande pedagogik anpassad utifrån varje enskild brukares behov. Vi jobbar med varje brukares styrkor och intressen, samt med självständighet som målsättning.

Vi utformar våra genomförandeplaner med fokus på att lära känna sina styrkor och hantera sina svagheter med mål att stärka självförtroende och självkänsla. Våra deltagare är alltid delaktiga vid upprättande av genomförandeplaner. Hur delaktigheten ser ut baseras på individens förmåga och önskemål. Tydliggörande pedagogik och individanpassat stöd för att öka självständigheten. Deltagarna har veckosamtal med sina stödpersoner vilket fungerar bra som kanal för att ta upp behov och önskemål.

Arbetet på den dagliga verksamheten är uppdelat i olika arbetsområden, såsom textil, snickeri/måleri, data/media, bild och form, pärlarbete, keramik samt utegrupp.  En personal ansvarar för varje del när det gäller arbetsuppgifter, planering och utveckling. För de deltagare som vill och kan praktisera finns också möjlighet med inriktning på praktik. Vi finns i Arninge, Täby. 

Platser

Antal: 30

Kommunikationer

 Buss och Roslagsbanan

Mat och måltider

Lunchservering

Lunda daglig verksamhet

Målgrupper

  • Autism
  • Autismliknande tillstånd

Kontakt

Telefon: 073-387 34 01
E-post: sofia.fredriksson@nytida.se 
Webbplats: Nytida Stöd & Resurs 

Vilka är vi?

Personalgruppen har flera års erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet och arbetar med metoderna lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och tydliggörande pedagogik.

Vad vill vi?

Nytida Stöd & Resurs arbetar mot visionen ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, med sikte på vårt uppdrag att ”med engagemang och expertis göra skillnad för varje individ vi möter”.

Så arbetar vi

Lunda daglig verksamhet utgår från Nytidas ramverk för pedagogik. Ramverket är ett verktyg och förhållningssätt som säkerställer att vi arbetar utifrån uppdrag och värderingar i Vår värld, evidensbaserad praktik och att vi arbetar med individen i centrum.

Lunda daglig verksamhet

Lunda DV erbjuder arbetslivsinriktade verksamhet. Målet är att bidra till en personlig utveckling och främja din delaktighet i samhället. Vi erbjuder coaching till praktikplatser, teater- och tidningsverksamhet, gemensamma måltider, motion och hälsa.

Smedjan

Målgrupper

Vuxna med aspergers syndrom och högfungerande autism, personkrets 1.

Kontakt:

E-post:smedjan@nytida.se

Telefon: 08-755 40 44

WebbplatsBesöksadress: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd

Smedjan är en arbetsinriktad daglig verksamhet för vuxna personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism personkrets 1. Smedjan riktar sig både till arbetstagare som vill ha en daglig sysselsättning, samt till de som vill närma sig den öppna arbetsmarknaden genom praktik.

Målet med Smedjans verksamhet är att bidra till att du ska få en meningsfull sysselsättning. Arbetsträningen ska hjälpa dig att bli mer självständig och att uppnå dina mål. Vår pedagogik anpassas efter var och ens individuella behov och förutsättningar. Genom LSS-verksamheten Smedjan får du arbetsträna i en miljö som så långt som möjligt liknar en vanlig arbetsplats.

Arbetsuppgifterna anpassas utifrån arbetstagarnas önskemål och förmåga. Vår ambition med praktikdelen är att stärka dig och göra dig bättre rustad för en praktik eller den öppna arbetsmarknaden.

Du kan arbeta med något inom områdena: snickeri, textil, ateljé, musikproduktion, media, körkortsteori, kontorsarbete, service arbeten såsom trädgårdsarbeten, återvinning, mindre reparationer och underhåll. Vi arbetar även aktivt med praktikplatser både internt och externt. En eftermiddag varannan vecka erbjuder vi studiebesök med kulturell, hantverks- eller arbetsrelaterad inriktning.

Inriktning på verksamhet

Arbetsträning

Rullstolsanpassat

Ja

Antal platser

60

Kommunikationer

Buss och tunnelbana

Mat och måltider

Lunchservering

Om oss

Smedjan är en daglig verksamhet inom Nytida. På Smedjan arbetar personal som är utbildade hantverkspedagoger, socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, samt kompetent personal inom data, media och musik.

Vad vill vi?

Vi vill erbjuda en kreativ, lugn och trygg verksamhet där arbetstagaren ska trivas och finna en meningsfull sysselsättning. Vi har stor variation på arbetsområden för att arbetstagarna ska ha möjligheten att jobba med olika saker. Vi arbetar också mycket med praktik.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med individuellt anpassade mål och metoder. Det är arbetstagarens önskemål och förmågor som styr. Vi vill göra varje arbetstagare så självständig som möjligt efter sina förutsättningar.

Smedjan ligger i Danderyds kommun. Det går flera bussar från Danderyds sjukhus och Mörby centrum förbi Smedjan och det är ca 15 minuters gångväg från Mörby centrum.

Vallbostrand industri och hantverk 

Målgrupper

Personer med utvecklingsstörning, begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, autism eller autismliknande tillstånd.

Kontakt

E-post: karin.haglund@nytida.se

Telefon: 076  309 02 82

Besöksadress: Vargmötesvägen 3 Vallentuna

Om verksamheten

Dagliga verksamheten Vallbostrand Industri och Hantverk finns på flera olika ställen i Vallentuna och har olika verksamhetsinriktningar att välja på.

Personalgruppen har flera års erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet och arbetar med metoderna lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och tydliggörande pedagogik.

Så här arbetar vi

Vi utgår från Nytidas ramverk för pedagogik. Ramverket är ett verktyg och förhållningssätt som säkerställer att vi arbetar utifrån uppdrag och värderingar i Vår värld.

Vi vill erbjuda dig en meningsfull vardag i en miljö där du blir stimulerad och känner dig trygg. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som styr vårt pedagogiska arbete. Vi satsar på att vara tydliga och engagerade. För oss är det även viktigt att vi har roligt på arbetsplatsen.

Våra verksamheter

Gjuteriet

Vi arbetar varje förmiddag med keramik. Det innebär att vi gjuter muggar och skålar i gipsformar som sedan putsas, glaseras, prismärks och packas. Det vi tillverkar säljs i Vallboden.

På lunchrasterna kan man fika, använda dator eller lägga pussel. Varje dag erbjuds promenader eller sittande bollgympa. Övrig tid har vi musik, högläsning, målning, utflykter och bakning.

Vallboden keramik- och måleriverkstad

Vallboden är en keramik- och måleriverkstad med butik i Vallentuna centrum. Vi jobbar kreativt med formgivning, färger, glasyrer och med olika tekniker. Vi målar främst med akryl och akvarellfärger. Vi erbjuder också utflykter, dagliga promenader, morgongympa, högläsning och bakning. En gång i månaden har vi allsång.

Industrihuset

Industrihuset består av flera avdelningar med lite olika inriktningar:

Solrosen

Vi utför enklare service- och köksuppdrag, vi går dagliga promenader där vi följer årstidernas förändring, ibland ser vi även på film samt att vi använder dator som stöd för våra olika intressen.

Paketeringen

Här arbetar vi dels med montering av nyckelbrickor samt med förpackning av superplåster.

Lusen

Här sorterar och förpackar vi vårt sällskapsspel Lusen. I detta arbete ingår även att vika lock och bottnar samt inreden till spelen. Grupperna utför dessutom arbete till utomstående företag där det ingår att etikettera och förpacka kortfodral.

Skapande och Service

Aktiviteten skapande har ett syfte att du ska få en möjlighet att öva/vidareutveckla din kreativitet och förmåga att planera, utföra och följa upp ditt skapande.

Skapandegruppen ger möjlighet att måla, rita, men också enklare trädgårdsplantering och egentligen allt som är kreativt.

Servicegruppens syfte är att agera som ett litet vaktmästeri. Där man tar hand om återvinning och enklare reparationer eller annat som hör vaktmästeriet till.

Antal platser

Antal: 65

Kommunikationer

 Buss och Roslagsbanan.

Mat och måltider

Lunchrestaurang finns. 

Hyttans dagliga verksamhet

Målgrupper

Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. 

Kontakt

Enhetschef: Camilla Wasmuth
Verksamhetschef: Viktor Wildrix

Webbplats

E-post:
camilla.wasmuth@nytida.se

viktor.wildrix@nytida.se 

Telefon:

Camilla Wasmuth – 076 314 53 63

Viktor Wildrix – 070 166 58 10

Besöksadress: Enhagsslingan 21B, 18740 Täby.

Om verksamheten 

På Hyttan vill vi erbjuda dig en meningsfull vardag i en miljö där du blir stimulerad och känner dig trygg. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som styr vårt pedagogiska arbete. Planen bygger på dina behov, starka sidor, intressen och drömmar. Målet för Hyttan är att ge dig en meningsfull vardag som bidrar till din personliga utveckling. På Hyttan jobbar alla efter individuella scheman, bland annat med promenader, rörelse, pussel och spel, skapande, musik och pedagogisk verkstad. Vi satsar på att visa omsorg, vara tydliga och engagerade samt ha ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap men också med struktur och förutsägbarhet.

Vi har olika aktiviteter varje dag där man både arbetar med kommunikation, rörelse, skapande, pedagogisk verkstad. Alla får träna motorik, tal, rörelse, kommunikation och matchningar. Vi har även utflykter till närområden för att lära oss att anpassa oss i olika miljöer.

Antal platser

Tillstånd för 35 platser, kapacitetstak på 28 för närvarande.

Kommunikationer

Buss och Roslagsbanan.

Måltider

Lunchservering finns. 

Nytida Danderyd syd

Målgrupper 

Personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd

Kontakt 

Webbplats

E-post: lisa.sjolund@nytida.se

Besöksadress: Vendevägen 90, 18232

Om verksamheten

Danderyd Syd är en daglig verksamhet som erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet inom LSS. Det är dina mål och drömmar som styr. Du får ta del av aktiviteter från våra fem verksamhetsinriktningar:  Jobb & Utbildning, Kultur & Skapande, Träning & Hälsa, Djur & Natur samt Person & Relation.

Vi finns i ljusa lokaler med kontor, musikstudio, träningsmöjligheter och sällskapsutrymmen. Det är nära till Mörby Centrum med restauranger, service och affärer.

Kommunikationer

Buss och Roslagsbanan.

Måltider

Deltagare tar med sig egen mat.