Till navigation Till innehåll (s)

Mindme Omsorg - Daglig verksamhet

Kontakt, info om oss och våra verksamheter. Det som står på sidan är från företaget.

Vår åldersgrupp

  • 18 och uppåt, främst unga vuxna 18-40 år

Våra målgrupper

  • Autism
  • Autismliknande tillstånd
  • Utvecklingsstörning

Kontakta oss

Telefon: 08-684 09 700
E-post: info@mindmeomsorg.se
Webbplats: Mindme Omsorg

Om oss

Vilka är vi?

Mindme är en arbetsinriktad daglig verksamhet som hjälper personer med autism eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning att utvecklas, uppleva trygghet och glädje med hjälp av odling, skapande och praktikplatser. Vi är ett ägarlett företag som drivs av att göra skillnad.

Vad vill vi?

Utveckling är målet och vi är gärna med på resan. Det finns två inriktningar inom Mindme utöver praktikplatser. Mindme Art är den skapande delen. Mindme Green har verksamhet på Berga gård i Danderyd, två stadsodlingar och odlar inomhus i alla våra lokaler. Inom Mindme Green finns stora variationer på arbetsuppgifter för sysselsättning och arbetsträning

Så arbetar vi

Mindme har en tydlig struktur som är lätt att förstå. Trygghet gör att det blir roligt på jobbet. Vi som arbetar här drivs av att göra skillnad, är duktiga inom vår inriktning och har fokus på våra uppdrag. 

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, har tydliga värderingar och förhållningssätt och en evidensbaserad praktik. Mindme har kunskap som drivkraft och tror på de små förändringarnas möjligheter.

Våra verksamheter

Mindme Sollentuna

Besöksadress: Domherrevägen 9A, Sollentuna

Arbete kan se olika ut och vi kan finna vägar till arbetsmarknaden. Här finner du vägar till olika former av arbete och en möjlighet att träffa andra i samma ålder för att umgås. Verksamheten bygger på arbete och arbetsträning. Målet är ökad självkänsla, självständighet och personlig utveckling. Vi har alla olika förutsättningar och du är med och bidrar utifrån dina möjligheter. Vår uppfattning är att alla ska kunna må bra och vi tror på skapande och trädgård som en möjlighet. Mindme ska vara roligt och tryggt.

Mindme Berga Gård

Besöksadress: Berga Gård, Danderyd

Omväxlande verksamhet på Berga gård i Danderyd. Här finns möjlighet till arbetsinriktat innehåll inom trädgård, odling, natur och skapande.

Verksamheten har ett årstidsanpassat innehåll. Vi har extern samverkan med lokala föreningar, företag och organisationer. Du som önskar extern arbetsträning har möjlighet att förbereda dig på gården genom att öva olika moment.

Målsättningen är att förbättra självförtroende, ha roligt, känna trygghet, minska oron för framtiden och våga ta plats i samhället inför en eventuell anställning på den reguljära arbetsmarknaden eller fortsätta vid vår dagliga verksamhet. Det finns även möjlighet att få hjälp med att upprätta rutiner för återhämtning och förebyggande fysisk och psykisk hälsa.

Mindme Berga Backe

Besöksadress: Berga Backe 4, Danderyd

Med ett tydligt fokus hjälper vi människor att utvecklas. Här är en arbetsinriktad daglig verksamhet där alla som vill får en praktikplats utifrån sina förutsättningar.

Olika konstformer, våra egna trädgårdar och naturen i vår nära omgivning utgör en central del bland annat i syfte till återhämtning men även att stärka självförtroende. Våra stadsträdgårdar bidrar till återhämtning och medvetenhet om att jordens resurser är begränsade. 

Vi får ofta frågan, måste jag kunna måla för att börja hos er? Svaret är nej, det behöver du inte. Att vara delaktig i en skapandeprocess är så mycket mer än att måla och det finns alltid en roll för alla oavsett kunskap och nivå av färdigheter. Här finner du en lugn arbetsplats. Välkommen du med!