Till navigation Till innehåll (s)

Funkisgruppen

Kontakt, info om oss och våra verksamheter. Det som står på sidan är från företaget.

Våra målgrupper

  • Utvecklingsstörning
  • Autism
  • Autismliknande tillstånd

Kontakt

Telefon: 08-522 501 60
E-post: info@funkisgruppen.se
Webbplats: Funkisgruppen

Om oss

Vilka är vi?

Vi erbjuder daglig verksamhet, arbetscoachning, personlig assistans, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice. Vår personal, (socionomer, beteendevetare, undersköterskor friskvårdskonsulenter, och fritidspedagoger), har flerårig erfarenhet av arbete med vård och omsorg av olika funktionsnedsättningar.

Vad vill vi?

Vårt mål är att ge dig en verksamhet som, utifrån dina egna förmågor och önskemål, lyfter din självkänsla och ökar ditt självförtroende. Allt vårt arbete sker utifrån dina behov och önskemål, i enlighet med beställda insatser. – Vi löser livspusslet!

Så arbetar vi

Grunden i vårt arbete utgörs av vår värdegrund och humanistiska människosyn. Hos oss är det du som deltagare som bestämmer. Personalen finns för att stödja och motivera dig, för att du ska nå dina mål och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Våra dagliga verksamheter

Korta Gatan 7:1 - Arbetslivsinriktad verksamhet

Utifrån vad du vill och dina idéer så utformar vi tillsammans en praktikönskan. Praktiken ger dig möjlighet att få prova på arbeten som du är intresserad av och motiverad till. Vi har även verksamhet på Korta gatan i Solna Strand, här kan du arbeta med riktiga arbetsuppgifter i kontorsmiljö. Sammantaget ökar allt detta dina möjligheter att få anställning på arbetsmarknaden.

Korta Gatan - Funkisgruppen.se