Till navigation Till innehåll (s)

Arena Satelliten - Teater Satelliten

Kontakt, info om oss och våra verksamheter. Det som står på sidan är från företaget.

Våra målgrupper

  • Lindrig - måttlig utvecklingsstörning
  • Autism
  • Autismliknande tillstånd

Vår åldersgrupp

  • Eftergymnasial ålder, utan något övre tak

Kontakt

Telefon: 073-915 28 98
E-post: linda.mattsson.kledzik@sollentuna.se
Webbplats: Teater Satelliten DV

Om oss

Vilka är vi?

Teater Satellitens dagliga verksamhet består av personal med pedagogisk utbildning, musiker, koreograf, dramatiker, ljud och ljustekniker. Alla med målgruppskompetens, erfarenhet av arbete med målgruppen och ett stort engagemang.

Vad vill vi?

Här ges den som vill dansa, sjunga och spela teater på professionell nivå daglig verksamhet utifrån en konstnärlig plattform med en hög pedagogisk kompetens. Vi arbetar tillsammans mot en musikalföreställning. Heltid, möjlighet till deltid finns.

Så arbetar vi

Kunnig personal coachar deltagarna att utvecklas inom vald inriktning (dans, sång,
teater, orkester, ljud/ljusteknik och scenografi) Alla deltagare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån den nivå varje individ befinner sig på.

Vår dagliga verksamhet

Teater Satellitens dagliga verksamhet, Arena Satelliten Sollentuna

Verksamheten består av teater, dans, sång, orkester, teknik och scenografi. Vi fördjupar oss i en eller flera inriktningar, var och en har en individuell utvecklingsplan. Hörnstenar: delaktighet, demokrati och tillhörighet. Vi har egen scen, studio samt danssal.