Till navigation Till innehåll (s)

Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder utbildnings- och omsorgsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap och livskvalitet.

Våra målgrupper 

  • Utvecklingsstörning
  • Autism
  • Autismliknande tillstånd

Vad vill vi?

Vi strävar efter att ge deltagarna en meningsfull fritid, där de kan vara med och bestämma hur vistelsen ska utformas. Ge deltagarna möjlighet umgås med varandra och träffa nya kompisar.

Så arbetar vi

Vi använder individuellt anpassad metodik beroende på deltagarnas behov. Vi samarbetar med föräldrar och skola för överföring av arbetssätt kring deltagarna.

Våra verksamheter

Rudebackens Korttids

Rudebacken är beläget i Roslagen fem km norr om Älmsta. Anläggningen består av sex byggnader på en stor tomt. Vi gör utflykter, spelar fotboll, badar, paddlar kanot, ror, fiskar, går på bio, minigolf, bowling, bakar, pysslar, spelar tv-spel och brädspel. Vi riktar oss främst till barn och ungdomar med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och/eller autism.

  • Helgvistelse
  • Lägervistelse

Åldersgrupp

  • 7-23 år

Länkar

Utvecklingspedagogiks Sveriges webbplats