Till navigation Till innehåll (s)

Korttidsvistelse 

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Korttidsvistelse är främst för dig som är ung vuxen och fortfarande bor med dina föräldrar.

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Du kan bo 

 • i en stödfamilj
 • i ett korttidshem
 • på ett läger.

På korttidshem och på läger finns det andra barn och ungdomar som du kan vara med. Du får nya kompisar. Och du får träna på att vara hemifrån.

Välj utförare själv

Korttidsvistelse ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.

 • MindMe Omsorg

  Hos Mindme hittar ni Korttidsvistelse utan övernattning i form av Kvällsverksamheter. En möjlighet att i trygg miljö träffa jämnåriga med liknande intressen.

 • Nytida

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi har arbetat med korttidsvistelse sedan 1994. Personalen får kontinuerlig fortbildning inom Lära (Ambeas utbildningsföretag)

 • Habiliteket

  Habiliteket har bedrivit korttids sedan 1996. Vi riktar oss till barn/ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Personalen är rik på erfarenhet och har en gedigen kunskap. Vi har möjlighet att få stöd från terapeuter. Habiliteket driver...

 • Attendo Unika

  Unika är ett nytänkande företag som gärna anställer pedagoger, samt människor med en känsla för det lilla extra. Personalen vi anställer har alla talanger inom de estetiska områden vi arbetar med.

 • Helleborus Korttidsvistelse

  Vår idé är en verksamhet för normalbegåvade ungdomar inom personkrets 1. Vår personal är utbildad i lågaffektivt bemötande. Våra kunders önskemål om en meningsfull fritid är vår ledstjärna. Vi arbetar med tydlig struktur och stor...

 • Utvecklingspedagogik

  Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder utbildnings- och omsorgsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap och livskvalitet.

 • KÅS Omsorgsverksamhet AB

  Kås bedriver helgläger, boendeträning och läger under skollov sedan 1998. Vi finns centralt i Vallentuna där vi har två enheter. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta hos oss och utbildning inom pedagogik och socialt arbete.