Till navigation Till innehåll (s)

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Korttidsvistelse är främst för dig som är ung vuxen och fortfarande bor med dina föräldrar.

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Du kan bo 

 • i en stödfamilj
 • i ett korttidshem
 • på ett läger.

På korttidshem och på läger finns det andra barn och ungdomar som du kan vara med. Du får nya kompisar. Och du får träna på att vara hemifrån.

Välj utförare själv

Korttidsvistelse ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.

 • Mindme Omsorg

  Mindme driver korttidsvistelse i åldersindelade grupper och utifrån olika intressent för barn, ungdomar och unga vuxna med autism eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att ha en rolig fritid, prova nya saker,...

 • Nytida

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi har arbetat med korttidsvistelse sedan 1994. Personalen får kontinuerlig fortbildning inom Lära (Ambeas utbildningsföretag)

 • Attendo Unika

  Unika är ett nytänkande företag som gärna anställer pedagoger, samt människor med en känsla för det lilla extra. Personalen vi anställer har alla talanger inom de estetiska områden vi arbetar med.

 • Helleborus Korttidsvistelse

  Vår idé är en verksamhet för normalbegåvade ungdomar inom personkrets 1. Vår personal är utbildad i lågaffektivt bemötande. Våra kunders önskemål om en meningsfull fritid är vår ledstjärna. Vi arbetar med tydlig struktur och stor...

 • Serigmo Care KÅS AB

  Kås bedriver helgläger, boendeträning och läger under skollov sedan 1998. Vi finns centralt i Vallentuna där vi har två enheter. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta hos oss och utbildning inom pedagogik och socialt arbete.