Till navigation Till innehåll (s)

Mobila Fritidsledare

Sollentuna kommuns mobila fritidsledare arbeta relationsskapande och främjande i syfte att ge barn och unga en meningsfull fritid. De möter ungdomar i det offentliga rummet och andra miljöer där unga befinner sig.

För att minska smittspridningen kommer de mobila fritidsledarna att ha aktiviteter utomhus samt digital verksamhet. Projekten pausas tills vidare. 

Verksamheten är riktad främst till barn och ungdomar mellan 13 och 17 år och är präglad av frivillighet.

De mobila fritidsledarna bedriver även spontan aktiviteter och projekt för att fånga upp ungdomar och styra dem till kvalitativ fritidssysselsättning. De samverkar med skolor, vårdnadshavare, fritidsgårdar, andra fältverksamheter, socialtjänsten, polis med mera.

Pågående projekt

  • Fotbollskvällar i Edsbergshallen. Integrationsprojekt där syftet är att skapa en gränsöverskridande verksamhet för yngre och äldre att mötas. Fredagar mellan kl. 20:00-23:00
  • Boxningsträningar i Edsbergshallen (Spegelsalen). Tränaren har 20 års erfarenhet av boxning. Fredagar mellan kl. 20.30-21:30. Barn och unga mellan 12 -18 år är välkomna!

Kontakt

  • Telefon: 08-579 233 00
  • E-post: mobila.fritidsledarna@sollentuna.se

Följ oss gärna på våra sociala medier!

  • Instagram: mobilafritidsledarna
  • Facebook: Mobila fritidsledarna – Sollentuna