Till navigation Till innehåll (s)

Barn med psykisk ohälsa

På  www.sagasollentuna.se kan du hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa.

Sagasollentuna.se

På sagasollentuna.se hittar du samlade uppgifter om vilka som arbetar med barn och ungdomars psykiska hälsa i Sollentuna. Du kan läsa om olika resurser som finns och vart du kan vända dig och vilka olika orsaker som finns till att barn och unga mår dåligt. 

SAGA står för SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna. Namnet syftar på de aktiviteter i Sollentuna som ökar samarbete och samordning mellan olika aktörer i Sollentuna för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insats. Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram webbplatsen.