Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Tureberg, vinter, centrum, ungdom

Tobaksfria veckan 

Under vecka 47 pågår den tobaksfria veckan, vilket är ett tillfälle att uppmärksamma tobaksfrågan lite extra.

I år har vi en kampanj i Sollentuna under vecka 46-47 som vi har arbetat fram med våra sommarjobbare. Den riktar sig främst till unga med fokus på  miljö kopplat till tobak.

Enligt Non smoking generations senaste rapport ”Det är bara barn som börjar att röka”- om ungas attityder till tobak, är det bara 1/3 del av unga som vet att tobaksrelaterat skräp är den vanligaste skräptypen på våra gator. Enligt beräkningar av Håll Sverige rent slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Över 90 % av unga uppger att hälsorisker och graviditet är de största skälen av avstå tobak. 

Med avstamp i detta har vi i Sollentuna arbetat fram kampanjen med fokus på  miljö kopplat till tobak. Vi vill att fler unga ska avstå från tobak och även engagera sig i tobaksfrågan. 

Kampanjen innefattar bland annat affischer, filmklipp på instagram och skolmaterial.

Tips på hur du pratar om tobak 

Det är inte alltid lätt att veta hur man kan prata med ungdomar om tobak-och nikotinprodukter. Vi har samlat tips till dig som behöver det.

Hur du kan prata om tobak 

Fakta om tobak 

Material till skolorna 

Skolan har en mycket viktig uppgift i arbetet med att förebygga tobaksanvändning bland unga eftersom nio av tio av alla som börjar med tobak gör det innan 18 års ålder. Skolan är den plats, näst efter hemmet, som kan påverka barn och ungdomars
val av livsstil mest. Satsar vi på det förebyggande arbetet i skolan så har vi stora möjligheter att lyckas förebygga tobaksdebuter. Använd gärna vårt material i undervisningen! 

Quiz om tobak

Affisch om hälsa att använda under tipspromenaden

Affisch om miljö

Lärarhandledning med tips på övningar

Film om tobak producerad av Non smoking generation, på youtube

Film om tobak, Non smoking generation, på youtube

Fakta om den nya tobakslagen

Rapporter 

Non smoking generations rapport om ungas attityder till tobak

Kunskapssammanställning om e-cigaretter