Till navigation Till innehåll (s)

Stockholmsenkäten 

Resultatet av årets undersökning visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten 2018 - Sollentuna kommun

Syftet med enkäten

Frågorna handlar om drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbing samt risk- och skyddsfaktorer. Elevernas svar ger oss en förståelse för hur olika normbrytande beteenden förändras över tid och kan användas för debatt och diskussion runt ungdomars levnadsförhållanden och för forskning. De kan även utgöra underlag för att fördela resurser för förebyggande insatser. 

Med utgångspunkt i respektive skolas ”resultat” finns dessutom en möjlighet att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.