Till navigation Till innehåll (s)

Stockholmsenkäten

Enkäten fylls i av ungdomarna själva och mäter alkohol- och tobaksvanor.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten 2020 - Sollentuna kommun

Syftet med enkäten

Elevernas svar ger oss en förståelse för hur olika beteenden förändras över tid. Och kan användas för debatt och diskussion. De kan även utgöra underlag för att fördela resurser för förebyggande insatser. 

Utifrån varje skolas ”resultat” finns en möjlighet att föra samman elever, personal och föräldrar i det förebyggande arbetet.