Till navigation Till innehåll (s)

ABC Tonår 13 - 19 år 

ABC - Tonår är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 13-19 år och som bor i Sollentuna kommun.

ABC Tonår 13 - 19 år

ABC Tonår är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar som har tonåringar hemma. ABC - Tonår syftar till att främja barns positiva utveckling och stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar.
ABC Tonår består av 4 gruppträffar på kvällstid á 2,5 timme.

Innehåll:  

Träff 1 – Vara tillsammans
  • Att vara tonårsförälder
  • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring
Träff 2 – Bra samtal
  • Lyssna och bekräfta din tonåring
  • Kommunicera på ett lugnt sätt
Träff 3 – Välja en lugn väg
  • Må bra som förälder och minska stress
  • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt
Träff 4 – Hantera problem   
  • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

ABC Tonår 13 - 19 år flyttad till hösten

Vår förhoppning är att kunna erbjuda ABC-Tonår under hösten 2021. 
Gruppen kommer att hållas under hösten förutsatt  att  restriktionerna på grund av Covid-19 inte längre gäller. 

Veckodag: Måndagar
Datum: 13/9, 27/9, 11/10 och 25/10
Plats: Sollentuna familjecentral, Mässvägen 7A

Har du frågor om det praktiska, kontakta någon av gruppledarna.
Lars Johansson, 08-579 223 53
Carina Ohajekwe, 08-579 223 55

ABC-Tonår är en del av ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet.. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragruppen som eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från kommunen. Syftet med både ABC Tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC Tonår eller Föräldrawebben.

Till anmälan och mer information ABC - Tonår