Till navigation Till innehåll (s)

Skol- och familjeteamet 

Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och erbjuder föräldrautbildningar. Vi samverkar med skolan. 

Vi på skol- och familjeteamet vill bidra till att barn möts med respekt och att vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet. Vi har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer.

Vi träffar familjer med barn i åldrarna 6-18 år och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Du når oss direkt via telefon eller e-post, klicka på "Kontakt" ovan. Vi finns inom socialkontorets föräldrastödjande enhet och familjer som vi träffar registreras inte.

Nedan kan du se en kort filmpresentation av skol- och familjeteamet.

Föräldrastöd

Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess olika former. Vi använder alltid tolk när det behövs.

Samverkan

Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan och skolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan träffas och dela tankar, erfarenheter och finna gemensamma lösningar.

Konsultationer

Vi är ett komplement till skolans egna resurser. Enskilda pedagoger eller hela arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar. 

För mer info

Vi finns i lokaler på Sollentuna Familjecentral, Mässvägen 7A. Du når oss på telefon 08-579 211 60 eller på mail  skolfamiljeteamet@sollentuna.se.

En kort presentation av skol- och familjeteamet