Till navigation Till innehåll (s)

Familj- och förskoleteamet 

Du som har barn i förskolan kan vända dig till oss om du behöver stöd i ditt föräldraskap. Vi arbetar med samtal kring familjeliv i alla dess olika former och är ett komplement till förskolans egna resurser.

Vi på familj- och förskoleteamet vill bidra till att alla barn möts utifrån sina förutsättningar och att vuxna samarbetar för att hjälpa barnet. Vi har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. 

Vi träffar familjer med barn i förskolan och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Vi tillhör enheten för föräldrastöd inom socialkontoret.

Föräldrastöd

Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess olika former. Man blir inte registrerad om man har kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och vi använder alltid tolk när det behövs.

Samverkan

Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan samarbeta och finna gemensamma lösningar.

Konsultationer

Vi är ett komplement till förskolans egna resurser. Enskilda pedagoger och arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Adress och kontaktuppgifter

Vi finns i lokaler på Sollentuna Familjecentral, Mässvägen 7A. Du når oss på telefon 08-579 211 50 eller på mail   familjforskoleteamet@sollentuna.se.