Till navigation Till innehåll (s)

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom för att vara ett extra stöd. Det kan handla om att hjälpa till med läxor eller fritidssysselsättning 1-2 gånger i veckan. Ditt uppdrag som kontaktperson innebär aldrig att du ersätter barnets föräldrar, men du blir en viktig person i barnets liv och du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Hur kan kontaktpersonens uppdrag se ut?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du regelbundet, exempelvis 1-2 gånger per vecka träffar ett barn eller en ungdom för att vara ett stöd när det gäller till exempel läxläsning eller att hitta fritidssysselsättningar. Du fungerar också som en klok samtalspartner.

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär aldrig att du blir en ny förälder, men du blir en viktig vuxen person i barnets liv. Du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, starkt engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor samt god uthållighet.

Vad innebär sekretessen? 

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett seriöst och varligt sätt så att barnet eller ungdomen och dess familj inte skadas.

Får du ersättning?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas. Detta innebär att du får

  • en skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • ersättning för dina egna faktiska kostnader, exempelvis biobiljetter och cafébesök. Denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.

Finns det någon möjlighet till stöd och utbildning?

Vi ordnar gemensamma kvällar 4-5 gånger per termin då kontaktpersoner och även kontaktfamiljer har möjlighet att träffas och få inspiration och stöd av varandra. Till vissa av dessa träffar har vi inbjudna föreläsare som erbjuder dig fortbildning i olika ämnen. Du kan alltid få stöd och handledning av socialsekreteraren för kontaktpersoner.