Till navigation Till innehåll (s)

Att bli familjehem

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till Familjepoolen. Du och din familj får då träffa personalen för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Så här går det till

  • Du lämnar en intresseanmälan och namn på referenter.
  • Familjepoolen gör registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde och ringer upp referenter.
  • Därefter gör Familjepoolen ett besök hemma hos er.
  • Familjepoolen presenterar din familj (anonymt) på sin interna hemsida, enbart för anslutna kommuner.

Kontaktuppgifter

Du kan ringa till Familjepoolen via kommunens växel, tel. 08-579 210 00. Du kan även vända dig till placeringsenheten vid socialkontorets avdelning för barn och unga.

Till Familjepoolens webbplats 

När ett barn behöver ett familjehem

När socialkontoret har ett barn som behöver ett familjehem samråder vi med Familjepoolen och får förslag på en familj som kan vara lämplig för barnet.

För att du ska få uppdraget som familjehem gör socialkontoret först en utredning av dig. Det är en familjehemskonsulent på socialkontorets placeringsenhet som gör den. Det innebär att du och din familj träffar konsulenten för samtal. Ni träffas flera gånger, också hemma hos er.

Efter att intervjun har tolkats och du har fått ta del av resultatet, träffar du barnets föräldrar och barnets socialsekreterare för att gå igenom vad uppdraget ska innehålla.

Det är sedan socialnämndens socialutskott som beslutar om att placera barnet i familjehem hos er.